• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری اردوی راهیان نور

1392/7/29

برگزاری اردوی راهیان نور

دانش آموزان دبیرستان مهدیون درقالب 2کاروان روزشنبه 20لغایت 24مهرضمن حضوردرمنطق عملیاتی جنوب کشوروبازدیدازاین مناطق باآرمانهای شهداء وامام شهیدان تجدیدبیعت نمودند.…

برگزاری باشکوه نمازجماعت درمهدیون

1392/7/29

برگزاری باشکوه نمازجماعت درمهدیون

مراسم  نمازجماعت دبیرستان مهدیون هرروزباشکوه خاصی برگزارمی گردددراین مراسم معنوی که باحضورحداکثری دانش آموزان وکادرآموزشگاه برگزار می گردد هرهفته مراسم تقدیر از10نفر…

برگزاری مراسم بازگشایی اول مهر92مهدیون

1392/7/29

برگزاری مراسم بازگشایی اول مهر92مهدیون

مراسم بازگشایی دبیرستان شاهدمهدیون همزمان باسایر مدارس کشوردرروزاول مهر وباحضورمیهمانان آموزش و پرورش وبنیادشهید برگزارگردید دراین مراسم پس از سرودجمهوری اسلامی…

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران درسال تحصیلی جدید

1392/7/29

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران درسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان شاهد مهدیون روز30شهریور92 باهدف بررسی وبرنامه ریزی وهماهنگی برنامه ها درکاوشکده دبیرستان برگزارگردید دراین جلسه پس ازمطالب مدیریت آموزشگاه…

برگزاری اردوی افتتاحییه دراردوگاه شهیدباهنرتهران

1392/7/29

برگزاری اردوی افتتاحییه دراردوگاه شهیدباهنرتهران

لردوی افتتاحییه دبیرستان شاهد مهدیون درروز18شهریور92باهدف آشنایی دانش آموزان جدیدالوروددراردوگاه شهید باهنر تهران برگزار گردیدشرکت کنندگان دراین اردو ضمن آشنایی باسیاست…