• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری جلسه انتخابات انجمن اولیاء ومربیان

جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان مهدیون باهدف انتخاب اعضای جدیدانجمن اولیاء وتبیین سیاست های آموزشی وپرورشی سال جدیدباحضوراکثریت اولیاء روزشنبه4آبان درمحل مجتمع فرهنگی روح ا... برگزارگردید دراین جلسه که باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید وسرودجمهوری اسلامی آغازگردیددرابتدا مدیریت آموزشگاه به حضارخیرمقدم عرض نمودند وسپس گروه مدیحه سرایی اقدام به اجرای برنامه نمودند سپس مدیردبیرستان با اشاره به موفقیت های خوب دانش آموزان درسال گذشته ،سیاست های جدید آموزشگاه راتبیین وسپس انتخابات انجمن بامعرفی کاندیداهای محترم آغاز ودرنهایت 4نفرازعزیزان به عنوان اعضاء اصلی وسه نفر به عنوان علی البدل انتخاب گردیدند.

اعضاء اصلی: (آقایان :خوارزمی ، یافتیان ، ابراهیم زاده ، حسینی )

اعضاء علی البدل(آقای اسمی ، خانم میرزابیگی ،آقای غلامی)

تاریخ ارسال: 1392/8/4
تعداد بازدید: 2327
ارسال نظر