• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری مراسم تقدیراز200دانش آموز برترعلمی،فرهنگی

همزمان بااعیادشعبانیه روز سه شنبه 21اردیبهشت 95مراسم تقدیرازدانش آموزان برترعلمی،فرهنگی و ورزشی دبیرستان شاهد مهدیون برگزارگردید.گفتنی است دراین مراسم از 200نفر دانش آموز برگزیده با اهداء هدایایی تقدیرگردید.

تاریخ ارسال: 1395/2/28
تعداد بازدید: 2931
ارسال نظر