• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری اردوی معارفه پایه دهم دبیرستان شاهد مهدیون

درآستانه سالتحصیلی 96-95 دانش آموزان پایه دهم دبیرستان شاهد مهدیون دراردوی معارفه که در دوروز برگزار گردید شرکت نمودند ،روز اول این برنامه در محیط دبیرستان وروز دوم در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزارگردید.

تاریخ ارسال: 1395/8/1
تعداد بازدید: 1510
ارسال نظر