• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان مهدیون

جلسه شورای دبیران دبیرستان شاهد مهدیون باهدف برنامه ریزی وبررسی سیاست ها وبرنامه های سالتحصیلی 96-95 باحضور کارکنان آموزشی وپرورشی دبیرستان برگزار گردید. دراین جلسه نتایج امتحانات نهایی مورد بررسی قرارگرفت ودبیران برتر مورد تقدیر قرارگرفتند .گفتنی است دبیرستان شاهد مهدیون در طول یک دهه فعالیت قبولی 100درصد درامتحانات نهایی داشته است.

تاریخ ارسال: 1395/8/1
تعداد بازدید: 1248
ارسال نظر