• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه انجمن اولیاء

جلسه انتخابات هیات رئیسه انجمن اولیاء ومربیان روزچهارشنه مورخه 8آبان باحضورمنتخبین انجمن ، کادراجرایی ورئیس انجمن سابق آموزشگاه درمحل دفترمدیریت برگزارگردیددراین جلسه درابتدا آقای بهشتی مدیردبیرستان گزارشی ازفعالیت های یکساله آموزشگاه را ارائه نمودند واززحمات اعضاءانجمن سال گذشته تشکروقدردانی نمودندوسپس آقای سعادت رئیس انجمن سال گذشته گزارشی از فعالیت ها ارائه نمودندوحاضرین درجلسه نظرات وپیشنهادات خودرابیان نمودند.ودرپایان آقای یافتیان به عنوان رئیس جدید انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان مهدیون درسال تحصیلی 93 - 92 انتخاب و به پاس حضور4ساله آقای سعادت درانجمن اولیاء ومربیان لوح تقدیری ازطرف مدرسه به ایشان تقدیم گردید.

تاریخ ارسال: 1392/8/10
تعداد بازدید: 2097
ارسال نظر