• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری نشست علمی دانش آموزان

نشست علمی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان شاهد مهدیون روز دوشنبه 3آبان 95باحضور استاد کللردرنمازخانه دبیرستان برگزارگردید دراین جلسه دانش آموزان ضمن استفاده ازمطالب مشاوره ای درخصوص نحوه تست زنی آشنایی پیداکردند.

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 1429
ارسال نظر