• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
تقدیرازدانش آموزان برتر دبیرستان شاهد مهدیون

روزدوشنبه3آبان  30نفرازدانش آموزان برگزیده دبیرستان شاهدمهدیون درنمازجماعت موردتقدیرقرارگرفتند،برگزیدگان نمازجماعت ،سیرمطالعاتی ،درسهایی ازقرآن،مسابقات فرهنگی ازجمله موارد مورد تقدیربودند.

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 1953
ارسال نظر