• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری جلسه توجیهی وثبت نام قطعی پایه دهم 98

 

سلام واحترام به اطلاع می رسانددومین جلسه توجیهی وثبت نام قطعی پایه دهم دبیرستان شاهد مهدیون(ویژه متاخرین وذخیره) جهت سالتحصیلی 99 - 98 براساس برنامه ذیل برگزارمیگردد:

شنبه 2شهریور 98 ساعت 10صبح ، سالن اجتماعات دبیرستان مهدیون

 

* درزمان ثبت نام ، حضور دانش آموز به همراه یکی از اولیاء ضروری بوده وعدم مراجعه درزمان مقرربه منزله انصراف ازثبت نام می باشد

 

مدارک مورد نیازثبت نام قطعی:

 

کپی شناسنامه دانش آموز(به همراه اصل شناسنامه عکس دارشده)

 

کپی شناسنامه پدرومادر(دارای کدملی) درغیراینصورت کپی کارت ملی والدین الزامی می باشد.

 

کارت واکسن (جهت دریافت کارت به مراکز بهداشتی ودرمانی مراجعه گردد).

 

اصل کارنامه تحصیلی پایه نهم(عکس دار وممهوربه مهرآموزشگاه)

 

گواهینامه پایان دوره تحصیلات سه ساله متوسطه دوره اول

 

فرم های هدایت تحصیلی

 

6قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده (عکس ارائه شده جدیدباشد)

 

تکمیل فرم های ثبت نام

 

فیش شهریه وبیمه (کل مبلغ شهریه به هنگام ثبت نام دریافت می گردد)

 

* این واحدآموزشی ازدریافت مدارک ناقص معذور می باشد

 

کمک سرانه(شهریه مصوب ) مدارس شاهد(هزینه پرداختی دانش آموزان ):11500000ریال وهزینه بیمه دانش آموزی 100000ریال می باشد.

شماره حساب دبیرستان مهدیون 4150102715009بانک ملی شعبه پیروزی

باتوجه به دریافت کامل کمک سرانه (شهریه)وتسویه به هنگام ثبت نام ،عزیزانی که تمایل به ارائه چک باشند می توانند یک فقره چک (جدیدوصیادی)را به تاریخ 5مهر98 ارائه نمایند.

(دستگاه کارت خوان درآموزشگاه موجود می باشد)

تخفیف های مصوب ستاد مرکزی شاهدوزارت آموزش وپرورش :

فرزند شهیدوجانباز70%وبالاتر  : رایگان

فرزندآزاده وجانباز50%تا69% : 2875000ریال

فرزندجانباز25%تا49% ،کارکنان آموزش وپرورش و بنیادشهید : 6900000ریال

فرزندجانبازتا 24%  : 9200000ریال

عادی(سایراولویتها)  :11500000 ریال

)هزینه استفاده ازورزشگاه درزنگ تربیت بدنی،آزمون های جامع وسامانه مشاوره الکترونیکی کارسنج پس ازکسب مجوزهای لازم با شروع سالتحصیلی دریافت می گردد(

تاریخ ارسال: 1398/5/10
تعداد بازدید: 584
ارسال نظر