• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
سیرمطالعاتی سلوک عاشورایی

درآستانه ماه محرم وباهدف ارتقاءسطح اطلاعات دانش آموزان درخصوص محرم و قیام عاشورا ،همچون سال های گذشته دبیرستان مهدیون برنامه سیرمطالغاتی خود راباعنوان سلوک عاشورایی برگزار می کند . برگزاری مسابقات کتابخوانی ،اجرای کنفرانس وهمایش وچندین برنامه دیگرازجمله برنامه های محرم 92درمهدیون می باشد . منبع مورد نظر امسال کتاب ارزشمند سلوک عاشورایی مرحوم استاد مجتبی تهرانی است که به تعداددانش آموزان تهیه شده وپخش میگردد گفتنی است کلیه دانش آموزان مدرسه دراین طرح ارزشمندشرکت می کنند گفتنی است جوایزنفیسی به نفرات برتر اهداء خواهدشد .240نرازدانش آموزان مهدیون درسیرمطالعاتی "قیام حسین(ع)"دکترشهیدی سال گذشته حضورداشتند.

تاریخ ارسال: 1392/8/12
تعداد بازدید: 1890
ارسال نظر