• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
نفرات برترآزمون جامع آذرماه 92

نفرات برترپایه اول : امیرمسعودنصیری/محمدعلی اسمی/میثم عبادی/محمدعلی آقاجانی/طه یزدانی

نفرات برترپایه دوم:محمدعلی به روزسعدآباد/فریبرزاسماعیلی/سروش عمادی کیا/مهران بختیاری/امیرمحمدصفی

نفرات برترپایه سوم:بهنام اشتری/مصطفی محمودی/فریدصدیقی/مهران بختیاری/میلادعیسائی

تاریخ ارسال: 1392/9/11
تعداد بازدید: 1907
ارسال نظر