• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری آزمون مشاوره وهدایت تحصیلی

روز پنجشنبه 28آذر کلیه دانش آموزان پایه اول درآزمون مشاوره وهدایت تحصیلی شرکت نمودند.گفتنی است این آزمون درسه بخش استعدادتحصیلی،رغبت سنجی وسلامت روان ورفتاربرگزارگردید.

تاریخ ارسال: 1392/9/30
تعداد بازدید: 3536
ارسال نظر