• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
هشتمین مرحله برگزاری تقدیرازنمازگزاران مهدیون

روزچهارشنبه 27آذر92 تعدادی ازدانش آموزان فعال درنمازجماعت دبیرستان مهدیون موردتقدیر قرارگرفتندگفتنی است این هشتمین مرحله تقدیرازدانش آموزان نمازگزار درسالتحصیلی جدید می باشد.

مسعودکارگر،سجادمعصومی،احمدرضاباقری،محمدعلی ابراهیم زاده،مهدی نوری،محمدعلی مظاهری،محمدحسین وفایی،علی عامری ومحمدلونی دانش آموزان موردتقدیرهشتمین مراسم تقدیرازنمازگزاران بودند.

تاریخ ارسال: 1392/9/30
تعداد بازدید: 4162
ارسال نظر