• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
سیرمطالعاتی سلوک عاشورایی

دبیرستان مهدیون باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وافزایش بصیرت درایام محرم وصفر اقدام به برگزاری سیرمطالعاتی سلوک عاشورایی بامحوریت کتاب سلوک عاشورایی معلم اخلاق استادحاج مجتبی تهرانی نمود.این طرح که ازاول محرم بابرنامه های متنوعی  دراین واحد آموزشی اجرامی گردید روزیکشنبه اول دی وهمزمان باشب اربعین حسینی وسالروزرحلت آن عالم ربانی طی آزمونی وباحضورهمه دانش آموزان این واحد آموزشی به کارخودپایان داد گفتنی است نفرات برتراین برنامه باجوایز ارزشمندمادی ومعنوی موردتقدیرقرارمی گیرند.

تاریخ ارسال: 1392/10/3
تعداد بازدید: 2014
ارسال نظر