• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
سیرمطالعاتی سلوک عاشورایی

دبیرستان مهدیون باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وافزایش بصیرت درایام محرم وصفر اقدام به برگزاری سیرمطالعاتی سلوک عاشورایی بامحوریت کتاب سلوک عاشورایی معلم اخلاق استادحاج مجتبی تهرانی نمود.این طرح که ازاول محرم بابرنامه های متنوعی  دراین واحد آموزشی اجرامی گردید روزیکشنبه اول دی وهمزمان باشب اربعین حسینی وسالروزرحلت آن عالم ربانی طی آزمونی وباحضورهمه دانش آموزان این واحد آموزشی به کارخودپایان داد گفتنی است نفرات برتراین برنامه باجوایز ارزشمندمادی ومعنوی موردتقدیرقرارمی گیرند.

تاریخ ارسال: 1392/10/3
تعداد بازدید: 1922
ارسال نظر