• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری اولین جلسه شورای دبیران درسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان شاهد مهدیون روز30شهریور92 باهدف بررسی وبرنامه ریزی وهماهنگی برنامه ها درکاوشکده دبیرستان برگزارگردید دراین جلسه پس ازمطالب مدیریت آموزشگاه ،حاضرین درجلسه نقطه نظرات وپیشنهادات خودراارایه نمودند.

تاریخ ارسال: 1392/7/29
تعداد بازدید: 2585
ارسال نظر