• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
اردوی زیارتی حضرت عبدالعظیم حسنی -7فروردین 93

اردوی زیارتی حضرت عبدالعظیم حسنی روزپنجشنبه 7فروردین جهت ایجادنشاط معنوی وتنوع درفعالیت های نوروزی دانش آموزان شرکت کننده درپایگاه مطالعاتی نوروز برگزارگردید دراین برنامه معنوی  شرکت کنندگان پس ازاقامه نمازجماعت وزیارت دردارالضیافه آستان مقدس موردپذیرایی ناهارقرارگرفتند.

تاریخ ارسال: 1393/1/20
تعداد بازدید: 1533
ارسال نظر