• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری جلسه انتخاب رشته پایه اول

جلسه انتخاب رشته پایه اول روزدوشنبه اول اردیبهشت93 باحضوراولیاء ودانش آموزان وآقای مهندس اسدی درمحل سالن اجتماعات دبیرستان تشکیل شددراین جلسه درابتدا آقای کریمی مشاوردبیرستان درخصوص اهمیت انتخاب رشته وسپس مهندس اسدی درخصوص رشته های فنی وحرفه ودرپایان آقای بهشتی درخصوص فعالیت های آموزشگاه وسیاستهای سال آینده دبیرستان مطالبی راارائه نمودند.

تاریخ ارسال: 1393/2/20
تعداد بازدید: 1677
ارسال نظر