• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
مراسم تقدیرازمقام شامخ معلم

همزمان باهفته بزرگداشت مقام معلم مراسم تجلیل ازعوامل آموزشی وپرورشی دبیرستان شاهدمهدیون روزیکشنبه 14اردیبهشت93برگزارگردید دراین جلسه درابتدا آقای بهشتی مدیریت آموزشگاه ضمن ارائه گزارشی ازفعالیت های آموزشگاه وموفقیت دبیرستان درعرصه های مختلف ازتلاش های دلسوزانه یکایک مجموعه تشکرنمودندوسپس آقایان یافتیان وخوارزمی  به عنوان نمایندگان اولیاء اززحمات مجموعه تشکرنمودندوپس ازصحبت های آقای جودکی نماینده دبیران ، باتقدیم هدایایی ازعوامل آموزشی وپرورشی دبیرستان تقدیر به عمل آمد.

تاریخ ارسال: 1393/2/20
تعداد بازدید: 2440
ارسال نظر