• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
جلسه اولیاء پایه سوم وامتحانات نهایی

جلسه اولیاء پایه سوم بامحوریت امتحانات نهایی روزسه شنبه 16 اردیبهشت93 باحضوراولیاء درمحل سالن اجتماعات تشکیل شد دراین جلسه  درابتدا آقای ابولقاسمی معاون آموزشی ومسئول پایه سوم مطالب مهمی درخصوص امتحانات نهایی ،تذکرات امتحانی وبرنامه ریزی ،غلبه براضطراب واسترس راارائه نمودند .سپس آقای بهشتی مدیریت آموزشگاه ضمن تبریک ایام وخیرمقدم گزارشی ازوضعیت آموزشی وپرورشی راارائه نمودند وتاثیرنتایج نهایی ونقش دروس پایه سوم درکنکورمطالبی ارائه ودرخصوص برنامه پیش دانشگاهی سال آینده سخن گفتند.

تاریخ ارسال: 1393/2/20
تعداد بازدید: 1866
ارسال نظر