• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
شرایط ثبت نام پایه اول دبیرستان شاهدمهدیون


به اطلاع متقاضیان ثبت نام در دبیرستان شاهد مهدیون منطقه 13 تهران می رساند ثبت نام این واحد آموزشی از تاریخ اول لغایت پانزدهم تیروبه صورت حضوری وبه دو شیوه شاهد(فرزندشهید،آزاده وجانبازبالای 50٪)وغیرشاهد(امتیازی) انجام می گردد.

نکات قابل توجه :

1.ثبت نام فقط درپایه اول وازساکنین منطقه 13انجام می گردد.

2.ثبت نام ازساعت 8/30لغایت 12صورت می پذیرد.

3.کمک سرانه مشارکت درسال جدیدششصدهزارتومان می باشد.

(هزینه های کلاس های فوق برنامه آموزشی(تقویتی وهمایش های علمی..) ،پرورشی (بازدیدواردوها..)وورزشی (ورزشگاه)پس ازتصویب درجلسه انجمن اولیاء ومربیان متعاقبا اعلام می گردد.)

4.ثبت نام به صورت موقت بوده وثبت نام قطعی منوط به احراز شرایط عمومی واختصاصی مندرج درشیوه نامه ثبت نام می باشد.

5.مدارک لازم جهت ثبت نام موقت :(اصل وکپی سندبنجاق وآخرین قبض تلفن - اصل وکپی شناسنامه دانش آموز - اصل وکپی کارت ملی پدرومادر- اصل وکپی مدارک امتیازبندی قیدشده درجدول ضمیمه )

6.باتوجه به دریافت کپی مدارک ،هیچ مدرکی عودت داده نمی شود.

7.به مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد.

8.ثبت نام به صورت حضوری بوده وخارج اززمان بندی تعیین شده امکان پذیرنمی باشد.

نحوه امتیاز بندی وشرایط اولیه ثبت نام در فایل ضمیمه که در ذیل این متن قرار گرفته /قابل دریافت  است

http://www.mahdiun.com/specials/uploaded/files/ثبت نام شاهد93.pdf

تاریخ ارسال: 1393/2/28
تعداد بازدید: 5100
ارسال نظر