• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری اردوی معارفه دانش آموزان پایه اول

دبیرستان شاهد مهدیون درنظر دارد اردوی معارفه دانش آموزان جدیدالورود پایه اول خود را باهدف آشنایی دانش آموزان با سیاست ها وبرنامه آموزشی وپرورشی راهمچون سالهای گذشته درروزهای  شنبه ویکشنبه مورخه 15 و 16شهریور درمحل دبیرستان مهدیون واردوگاه شهید باهنر برگزار نماید.

گفتنی است باتوجه به اهمیت برگزاری اردووتصویب شورای مدرسه حضور کلیه دانش آموزان پایه اول  دراین برنامه الزامی می باشد.

برنامه روزشنبه 15شهریور :(مکان : دبیرستان مهدیون)

8 - 8/3 - افتتاحییه

8/30 - 9/40 زنگ اول

9/40 -10  تفریح وپذیرایی

10 - 11/10 زنگ دوم

11/10 - 11/30 تفریح وپذیرایی

11/30 - 12/40 زنگ سوم

برنامه روز یکشنبه 16 شهریور :(مکان اردوگاه شهید باهنر تهران)

ساعت حضوروحرکت 7صبح  ساعت برگشت 18

جلسه توجیهی /پذیرایی//استفاده ازامکانات ورزشی /ناهار /نمازجماعت /اختتامییه ازجمله برنامه های روزدوم اردو می باشد.

تذکرات :

- دانش آموزان درطول اردو موردپذیرایی قرار می گیرند .

- همراه داشتن کفش ولباس ورزشی الزامی می باشد.

- همراه داشتن تلفن همراه درتمامی برنامه های آموزشی وپرورشی ممنوع می باشد.

- هزینه اردو30هزارتومان می باشدکه همراه رضایت نامه روز شنبه 15شهریور دریافت می گردد.

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/6/2
تعداد بازدید: 1843
ارسال نظر