• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
بازديدمديريت وشوراي معاونين محترم منطقه ازمهديون

همزمان با اولين روزبازگشايي مدارس سركارخانم دواري رياست محتم منطقه به همراه معاونين وتعدادي ازمسئولين واحدها ازدبيرستان شاهدمهديون بازديدكردند ايشان ضمن تبريك آغازسالتحصيلي وگرامداشت هفته دفاع مقدس ازنزديك با برنامه هاي سالتحصيلي جديد مهديون آشنا شدند.معاونين محترم آموزشي وبرنامه ريزي،مسئولين حراست ،ارزيابي عملكرد،روابط عمومي،شاهد،انجمن اولياء وسازمان دانش آموزي دراين بازديد رياست محترم منطقه را همراهي مي كردند.

تاریخ ارسال: 1393/7/2
تعداد بازدید: 1505
ارسال نظر