• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری اردوی راهیان نور

دانش آموزان دبیرستان مهدیون درقالب 2کاروان روزشنبه 20لغایت 24مهرضمن حضوردرمنطق عملیاتی جنوب کشوروبازدیدازاین مناطق باآرمانهای شهداء وامام شهیدان تجدیدبیعت نمودند. گفتنی است این دانش آموزان دعای پرفیض عرفه رادرمرزشلمچه ودرکنارشهدای گمنام شلمچه برگزارنمودند.

تاریخ ارسال: 1392/7/29
تعداد بازدید: 2288
ارسال نظر