• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاري جلسه عمومي انجمن اولياء ومربيان

روزچهارشنبه16مهر93اولين جلسه عمومي انجمن اولياء ومربيان دبيرستان شاهدمهديون باحضوراكثريت اولياء درمحل مجتمع فرهنگي كوثر برگزارگرديد دراين جلسه پس ازتلاوت آياتي ازكلام ا... مجيد وپخش سرودجمهوري اسلامي آقاي بهشتي مديريت دبيرستان ضمن خيرمقدم گويي وتبريك ايام دهه ولايت گزارشي ازفعاليت ها وموفقيتهاي آموزشي وپرورشي مهديون درسالتحصيلي 92-93  راارائه نمودند وسپس آقاي يافتيان رئيس انجمن اولياء ومربيان درخصوص عملكردانجمن درسال گذشته گزارشي ارائه نمودند وگزارش تصويري فعاليت هاي دبيرستان مهديون پخش گرديدوسپس مديريت آموزشگاه برنامه هاو سياست هاي آموزشي وپرورشي سال جديدراتشريح نمودند.

پايان جلسه انتخابات انجمن اولياء ومربيان برگزارگرديد كه پس ازشمارش آراء ،آقايان يافتيان ،خوارزمي ، كريمي، لبنيا به عنوان اعضاء اصلي وآقايان امجدي ، پرتوي وخانم يوسفيان به عنوان اعضاء علي البدل انتخاب گرديدند.

تاریخ ارسال: 1393/7/15
تعداد بازدید: 1492
ارسال نظر