• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاري دومين جلسه شوراي دبيران مهديون

روز چهارشنبه مورخه 21آبان93 دومين جلسه شوراي دبيران مهديون باحضوركاركنان دبيرستان وباهدف بررسي وضعيت آموزشي وپرورشي وارزشيابي مستمر درمحل كارگاه رايانه دبيرستان برگزارگرديد دراين جلسه پس از صحبت هاي مديريت آموزشگاه اعضاء حاضرنقطه نظرات خودرادرخصوص موضوع جلسه بيان نمودند.

تاریخ ارسال: 1393/8/27
تعداد بازدید: 1567
ارسال نظر