• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

همزمان بامدارس سراسرکشورانتخابات شورای دانش آموزی بامراسم خاصی دردبیرستان مهدیون نیز برگزارگردید.دراین انتخابات که 273نفرواجدیدین شرایط رای دادن بودندنمایندگان خود راانتخاب نمودند.آقای احمدرضاباقری دانش آموزپایه اول توانست باکسب177رای نفراول شورای دانش آموزی مهدیون رابه خوداختصاص داد.

تاریخ ارسال: 1392/8/1
تعداد بازدید: 2229
ارسال نظر