• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری نشست تخصصی دبیران شیمی منطقه 13تهران

روزدوشنبه 29دی93نشست تخصصی دبیران شیمی منطقه 13تهران باحضوردبیران وکارشناسان دردبیرستان شاهدمهدیون برگزارگردید حاضرین دراین جلسه ازبیانات استاد مدعواستفاده نموده وسپس پرسش وپاسخ اجراء گردید.دراین نشست جدیدترین اطلاعات درخصوص کتب شیمی متوسطه مورد بحث قرارگرفت.

تاریخ ارسال: 1393/10/29
تعداد بازدید: 1491
ارسال نظر