• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاری همایش کنکور باحضورمهندس لطفی

~~همایش کنکورباحضور مهندس لطفی کارشناس ومشاورکنکوردرروزشنبه23اسفند بامحوریت مطالعات نوروزی ومدیریت زمان وشیوه های مطلوب برنامه ریزی درایام مانده به کنکور باحضوردانش آموزان پایه چهارم برگزارگردید گفتنی است دانش آموزان شرکت کننده ناهارمیهمان مدرسه بودند.

تاریخ ارسال: 1393/12/27
تعداد بازدید: 3620
ارسال نظر