• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
برگزاری مراسم ویِژه عیدغدیر

روزچهارشنبه اول اذر92همزمان باشب عیدغدیرمراسم ویژه ای درنمازخانه دبیرستان برگزارگردید.دراین مراسم که باتواشیح غدیرآغازگردید 18نفرازسادات دبیرستان موردتقدیرقرارگفتندوسپس10نفردانش آموزان برترنمازی تقدیرشدومسابقه حفظ سوره مزمل نیزانجام و6نفرازدانش آموزان بادریافت کارت هدیه موردتقدیرقرارگرفتند.

تاریخ ارسال: 1392/8/1
تعداد بازدید: 1814
ارسال نظر