• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
تقدیرازدانش آموزان برترعلمی ،فرهنگی وورزشی

همزمان باایام واعیادماه مبارک رجب ودرآستانه اعیادشعبانیه مراسم جش تقدیرازدانش آموزان برترعلمی ، فرهنگی وورزشی دبیرستان مهدیون باحضوردانش آموزان وکارکنان دبیرستان روزدوشنبه 28اردیبهشت برگزارگردید دراین مراسم بیش از50درصد دانش آموزان بواسطه موفقیت درمسابقات علمی همچون المپیادهای فیزیک وشیمی ،جشنواره خوارزمی،رقابت علمی مدارس شاهد ،امتحانات وآزمون های برگزارشده ومسابقات فرهنگی وهنری وورزشی درسطح منطقه وشهرتهران موردتقدیرقرارگرفتند.

تاریخ ارسال: 1394/2/28
تعداد بازدید: 1993
ارسال نظر