• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
تقدیرازدانش آموزان برترعلمی ،فرهنگی وورزشی

همزمان باایام واعیادماه مبارک رجب ودرآستانه اعیادشعبانیه مراسم جش تقدیرازدانش آموزان برترعلمی ، فرهنگی وورزشی دبیرستان مهدیون باحضوردانش آموزان وکارکنان دبیرستان روزدوشنبه 28اردیبهشت برگزارگردید دراین مراسم بیش از50درصد دانش آموزان بواسطه موفقیت درمسابقات علمی همچون المپیادهای فیزیک وشیمی ،جشنواره خوارزمی،رقابت علمی مدارس شاهد ،امتحانات وآزمون های برگزارشده ومسابقات فرهنگی وهنری وورزشی درسطح منطقه وشهرتهران موردتقدیرقرارگرفتند.

تاریخ ارسال: 1394/2/28
تعداد بازدید: 2115
ارسال نظر