• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
درباره ما

مهدیون درسالی که گذشت :سالتحصیلی 95 - 94

کسب رتبه اول علمی مدارس شاهد پسرانه تهران

کسب بالاترین  رتبه مسابقات فرهنگی وقرآنی مدارس شاهد

کسب رتبه برتر پایگاه مطالعات نوروزشهرتهران

%100 قبولی درامتحانات نهایی خرداد

کسب رتبه کشوری جشنواره دریا (ساخت قایق باکنترل ازراه دور)

کسب رتبه برتر جشنواره مدارس خیرساز شهرتهران

برگزیده مدرسه سفیر سلامت تهران

....

 

 

تاریخ ارسال: 1392/7/28
تعداد بازدید: 4234